hotronongdanquangbinh.vn

Trung tâm hỗ trợ nông dân của hội nông dân Quảng Binh là đơn vị thuộc lĩnh vực hoạt động xã hội, có chức năng tổ chức dạy nghề, tập huấn nghề, phổ biến kiến thức khoa học kyx thuật, hỗ trợ dịch vụ hỗ trợ nông đân về vốn...

STTChức NăngDiễn Dịch
1Giới thiệu

- Giới thiệu chung

- Chức năng và nhiệm vụ

- sơ đồ và bộ máy trung tâm

2Dạy nghề

- Đào tạo nghề

- Chuyển giao kỹ thuật

- Chia sẻ thông tin, tài liệu kỹ thuật Dạng tin tức

...

3Sản phẩm

-Cung cấp thông tin mặt hàng, giá cả

- Hiển thị hình ảnh sản phẩm

-Thông kê hiển thị những sản phẩm bán chạy

4Tin tức

- Sản phẩm mới

- Văn bản pháp luật VSATTP

- Các công trình nghiên cứu

- Các dự án

-Hiển thi nhưng tin tức mới nhất

5Tư vấn & hỗ trợ

- Tư vấn việc làm

- Tư vấn Máy nông nghiệp

6Thông kê truy cập

-Số lượng khách trực tuyến

-Lượt truy cập

7Ngôn nữ

-Hiển thị nhiều ngôn ngữ

- Có thể tùy chọn ngôn ngữ hiển thị

8Timd kiếm

- Tìm kiếm tất cả thông tin có trong trang

- Thuật toán tìm kiếm nhanh tối ưu

9Hình ảnh & Video

- Hiển thị hình ảnh video của trung tâm

- Quản lý & đăng tải hình ảnh video trong trang quản trị

10Phân nhóm

- Tổ hợp tác xã/ HTX&DN

- Chia danh mục cho từng nhóm

- Tạo menu dọc hiện các nhóm

12 Quản trị website

- Thiết lập cấu hình

- Quản lý box tin tức

- Quản lý Danh mục

- Quản lý thanh viên, bình luận,

- Quản lý Banner quảng cáo, người truy cập

- và một số chức năng quản lý khác

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để bắt đầu khởi tạo website

 

Bạn có thắc mắc hoặc muốn bình luận. Xin vui lòng điền các thông tin sau: