Hmongbeef.vn

Hiệp hội bò H'Mông cao bằng là một hiệp hội có uy tin được người nông dân cũng như người tiêu dùng tin tưởng, Hiệp hội là nơi trung gian kết nối người nông dân với người tiêu dùng, chuyên cung cấp thịt bò được nuôi bởi bà con đân tộc thiểu số H'Mông.

STTChức NăngDiễn Dịch
1Giới thiệu

- Giới thiệu sản phẩm

- Danh sách các NST

- Quyết định thành lập

2Cập nhật hình ảnh/ video

- Hiển thị các hình ảnh video

-Bản đồ Map

3Sản Phẩm

- Thông tin về sản phẩm

- Giá từng sẳn phẩm

4Truy xuất nguồn gốc

- Thông tin, mã các hộ chăn luôn

- Tìm kiếm các hộ chăn luôn theo mã, theo địa phương, theo từng nhóm...

5Tin Tức (Chuỗi giá trị)

- Truy xuất nguồn gốc

- Quy trình kỹ thuật

- Quy trình chất lượng

- Hình thức phân phối

6Liên Hệ

- Form soạn thảo thư dành cho khách hàng

-Cung cấp thông tin liên hệ

7Thống kê

- Thống kê lượt khách online

- Thống kê lượt truy cập

8Tìm Kiếm

- Tìm kiếm nhà cuung cấp

- Tìm kiếm Mã sản phẩm

-Tìm kiếm các bài viết trong trang...

9Ngôn ngữ

- Nền tảng đan ngôn ngữ

- Tùy chọn các ngôn ngữ hiển thị mong muốn

10 Quản trị website

- Thiết lập cấu hình

- Quản lý box tin tức

- Quản lý Danh mục

- Quản lý thông tin sản phẩm, nhà cung cấp

- Quản lý Banner quảng cáo, người truy cập

- và một số chức năng quản lý khác

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để bắt đầu khởi tạo website

 

Bạn có thắc mắc hoặc muốn bình luận. Xin vui lòng điền các thông tin sau: