Diễn đàn nông dân hợp tác

Diễn đàn nông dân hợp tác được xây dựng dựa trên yêu câu của khách hàng, vừa phải đáp ứng được những yêu cầu của một diên đàn giúp các thành viên có thể tham gia đăng bài thảo luận..., vừa có chức năng giống như một website tin tức. Diễn dàn nông dân hợp tác giúp liên kết các hộ nông dân, các hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp, các đầu mối tiêu thu sản phẩm...

STTChức NăngDiễn Dịch
1Giới thiệu

- Hoàn cảnh gia đời của diễn đàn

- Tôn chỉ mục đích

- Nội quy/ Điều lệ

- Chức năng, Hoạt động

- Cơ cấu tổ chức

- Thành viên

- Kế hoạch chiến lược

2Diễn đàn

- Các nội dung thảo luận của từng nhóm

- Đăng nhập quản lý các thành viên diễn đàn

- Chia sẻ thông tin, tài liệu kỹ thuật giữ các thanh viên

...

3Quản lý Diễn đàn

- Quản lý mạng lưới người dùng, phân vùng nhóm người sử dụng

- Quản lý thông tin chi tiết các hợp tác xã

- Quản lý thông tin, danh sách các vùng

- Quản lý quyền bình luận các bài viết trên diễn đàn

- Quản lý upload tài liệu trên diễn đàn

4Quản lý phân quyền

- Phân quyền đang bài viết

- Kiểm duyệt các thông tin trước khi được chia sẻ lên diễn đàn

- Quản lý thanh viên và quyền hạn của từng thành viên

- Chức năng cấp quyền hạn đăng bài, tham gia bình luận cho các thanh viên

5Phân vùng trong diễn đàn

- Tạo Box riêng cho từng vùng nông nghiệp

- Tạo diễn đàn con cho các tỉnh trong từng vùng

- Phân mục trao đổi tin tức theo vùng

- Phân trang con theo tỉnh, hợp tác xã

6Đăng ký thành viên

- Form đăng ký thành viên cho các hợp tác xã, thành viên cá nhân, các tổ chức doanh nghiệp

- Thiết lập quyền hạn cho thành viên mới

- Xác thực thông tin của các thành viên

7Chia sẻ

- Tạo Forum để các thanh viên chia sẻ bài viết

- Trình soạn thảo văn bản, được chia theo từng chủ đề

- Trả lời các bình luận, giải đáp các thắc mắc được đăng trên diễn đàn

- Chia sẽ tài liệu, upload file

- like, chia sẻ bài viết lên facebook, G+

8Quản lý của User

- Quản lý các bài viết đã đăng, có quyền sửa, xóa, theo dõi các bình luận của thành viên khác

- Quản lý các thông tin cá nhân, thay đổi mật khẩu, ảnh đại diện

- Quản lý Mọi hoạt động trên diễn đan, bài viết đã tham gia thảo luận, bài viết đã đang theo dõi..

- Giử các thắc mắc tới các chuyên gia

9Thống kê

- Thống kê thành viên

- Thống kê lượt truy cập

10Tìm Kiếm

- Tìm kiếm theo danh mục

- Tìm kiếm theo vùng nông nghiệp

-Các chức năng tìm khiếm cơ bản khác

11Liên hệ

- Thông tin liên hệ HTX

- Thông tin liên hệ trưởng vùng

- Liên hệ MOD diễn đàn

- Gửi thống báo từ ban quản trị tới các thành viên

12 Quản trị website

- Thiết lập cấu hình

- Quản lý box tin tức

- Quản lý Danh mục

- Quản lý thanh viên, bình luận, tài liệu

- Quản lý Banner quảng cáo, người truy cập

- và một số chức năng quản lý khác

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để bắt đầu khởi tạo website

 

Bạn có thắc mắc hoặc muốn bình luận. Xin vui lòng điền các thông tin sau: