Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân Quảng Bình

 
Tên trung tâm: Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân Quảng Bình

Mô tả chi tiết

Trung tâm hỗ trợ nông dân của hội nông dân Quảng Bình là đơn vị thuộc lĩnh vực hoạt động xã hội, có chức năng tổ chức dạy nghề, tập huấn nghề, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, hỗ trợ dịch vụ hỗ trợ nông dân về vốn...

Giao diện website


Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân Quảng Bình


Chức năng chính của website

- Mục giới thiệu: Giới thiệu về trung tâm, chức năng nhiệm vụ, sơ đồ bộ máy của trung tâm.

- Mục dạy nghề: Đào tạo nghề cho nông dân, chia sẻ thông tin, tài liệu kỹ thuật các ngành nghề, chuyển giao KHKT.

- Sản phẩm: Cung cấp thông tin các mặt hàng nông sản đặc trưng của tỉnh Quảng Bình, giá cả sản phẩm, hình ảnh sản phẩm, thống kê các sản phẩm bán chạy.

- Mục tin tức: Gồm các sản phẩm mới, văn bản vệ sinh an toàn thực phẩm, các công trình nghiên cứu, dự án mới của trung tâm.

- Du lịch Quảng Bình: Giới thiệu các danh lam thắng cảnh, các địa điểm du lịch, nghỉ mát nổi tiếng ở Quảng Bình.

- Mục tư vấn và hỗ trợ: Tư vấn việc làm, tư vấn về máy nông nghiệp.

- Liên hệ: Gồm thông tin liên hệ của trung tâm, form gửi thư liên hệ của khách hàng.