Linux là gì ?

 Người ta đã nói nhiều rằng Linux rất giống Unix, vậy bạn đã từng sự dụng hệ điều hành linux chưa ?. Khi mới làm quen với Linux bạn sẽ cảm thấy nó khó dùng nhưng đừng lo nó cũng giống như lần đầu bạn dùng máy tính thôi. Chúng ta bắt đầu làm quen với Linux  và cũng xem những gì mà chú chim cánh cụt này làm được... ?
Linux là một hệ điều hành máy tính dựa trên Unix được phát triển và phân phối qua mô hình phần mềm tự do mã nguồn mở. Thành phần cơ bản tạo nên Linux đó là nhân linux
Linux là gì ?

Giao diện dùng người dùng của Linux như sau: 


Sau khi bật máy lên, hệ thống khởi động xong sẽ hiện một màn hình cho phép đăng nhập vào hệ thống, mọi thao tác, hoạt động trên linux sẽ được hệ thống lưu giữ lại.

Mọi dữ liệu trên linux được tổ chức thành các file. Các file được đặt trong một thư mục (folder). Những thư mục này được tổ chức theo dạng cây phân cấp và được gọi là hệ thống file.
Linux là gì ?
Khi muốn thoát khỏi hệ thống đơn giản ta chỉ cần gõ lệnh logout là hệ thống sẽ thoát dần các chương trình đang chạy rồi ngắt kết nối.