Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam
Tên miềnPhí đăng kýPhí duy trì / năm
.vn350.000vnđ480.000nvđ
.com.vn350.000vnđ350.000nvđ
.net.vn | .biz.vn350.000vnđ350.000nvđ
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn | .int.vn | .ac.vn | .info.vn | .health.vn | 200.000vnđ200.000nvđ
.name.vn30.000vnđ30.000nvđ
Tên miền Quốc Tế
Tên miềnPhí đăng kýPhí duy trì / năm
.com | .net | .orgMiễn phí280.000nvđ
.usMiễn phí270.000nvđ
.bizMiễn phí290.000nvđ
.infoMiễn phí300.000nvđ
.co.in | .net.in | .org.in | .firm.in | .gen.in | .ind.inMiễn phí260.000nvđ
.ccMiễn phí800.000nvđ
.wsMiễn phí290.000nvđ
.tvMiễn phí940.000nvđ
.mobiMiễn phí480.000nvđ
.euMiễn phí290.000nvđ
.asiaMiễn phí420.000nvđ
.meMiễn phí650.000nvđ
.telMiễn phí360.000nvđ
.coMiễn phí820.000nvđ
.com.co | .net.co | .nom.coMiễn phí480.000nvđ
.inMiễn phí500.000nvđ
.co.uk | .org.uk | .ltd.uk | .plc.uk | .me.ukMiễn phí380.000nvđ
.com.tw | .idv.tw | .game.tw | .ebiz.tw | .club.twMiễn phí840.000nvđ
.twMiễn phí980.000nvđ
.nameMiễn phí290.000nvđ
.jpMiễn phí2.460.000nvđ
.bioMiễn phí1.932.000nvđ
.press | .bar | .buildMiễn phí1.921.000nvđ
.tienda | .bayern | .viajes | .partners | .limo | .ventures | .diamonds | .voyage | .careers | .finance | .financial | .fund | .furniture | .holiday | .restaurant | .surgery | .university | .cruises | .flights | .blank | .villas | .healthcare | .codes | .holdings | .tax | .capital | .claims | .clinic | .condos | .dating | .delivery | .dental | .engineering | .expert | .insure | .lease | .maison Miễn phí1.198.000nvđ
.picsMiễn phí576.000nvđ
.linkMiễn phí271.000nvđ
.workMiễn phí170.000nvđ
.clickMiễn phí237.000nvđ
.pictures | .audio | .juegosMiễn phí294.000nvđ
.zyzMiễn phí300.000nvđ
.inkMiễn phí1.006.000nvđ
.physioMiễn phí2.339.000nvđ