Bảng giá dịch vụ Hosting

Luôn mang đến quý khách những dịch vụ với chi phí hợp lý, chất lượng quốc tế, phục vụ chuyên nghiệp

i-50

Gói cá nhân

50.000 đ/tháng

 • Dung lượng: 500 MB
 • Băng thông: 20 GB
 • Địa chỉ Email: 50
 • Tài khoản FTP: Unlimited
 • Mysql: 2
 • Subdomain: 50
 • Addon Domain: 2
 • ParkDomain: Unlimited
 • Backup: Hàng ngày

i-80

Gói chuyên nghiệp

80.000 đ/tháng

 • Dung lượng: 750 MB
 • Băng thông: 30 GB
 • Địa chỉ Email: 50
 • Tài khoản FTP: Unlimited
 • Mysql: 2
 • Subdomain: 50
 • Addon Domain: 2
 • ParkDomain: Unlimited
 • Backup: Hàng ngày

i-120

Gói doanh nghiệp

120.000 đ/tháng

 • Dung lượng: 2048 MB
 • Băng thông: 50 GB
 • Địa chỉ Email: 100
 • Tài khoản FTP: Unlimited
 • Mysql: 5
 • Subdomain: 100
 • Addon Domain: 5
 • ParkDomain: Unlimited
 • Backup: Hàng ngày

i-200

Gói thương mại điện tử nhỏ

200.000 đ/tháng

 • Dung lượng: >= 3GB
 • Băng thông: >= 50 GB
 • Địa chỉ Email: Updating
 • Tài khoản FTP: Updating
 • Mysql: Updating
 • Subdomain: Updating
 • Addon Domain: Updating
 • ParkDomain: Updating
 • Backup: Hàng ngày

i-300

Gói thương mại điện tử vừa

300.000 đ/tháng

 • Dung lượng: >= 3GB
 • Băng thông: >= 50 GB
 • Địa chỉ Email: Updating
 • Tài khoản FTP: Updating
 • Mysql: Updating
 • Subdomain: Updating
 • Addon Domain: Updating
 • ParkDomain: Updating
 • Backup: Hàng ngày